โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 อบต.ท่าอิบุญ ได้จัดโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ณ ที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์