ขอให้ตรวจสอบการดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย

ตรวจสอบการดำเนินการฝังกลบขยะมูลฝอย ตามข้อร้องทุกข์ร้องเรียนของนายพรชัย บุญนุ่ม และอำเภอหล่มสัก