กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ ผู้พิการ ร่วมกับ รพ.สต.วังมล /CG ประจำปี 2566

กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ ผู้พิการ ร่วมกับ รพ.สต.วังมล /CG ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม 2566