โครงการรักสุขภาพเพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุตำบลท่าอิบุญ(ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2566

โครงการรักสุขภาพเพื่อชีวิตสดใสวัยสูงอายุตำบลท่าอิบุญ(ต่อเนื่อง) ประจำปีงบประมาณ 2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์