โครงการส่งเสริมอาชีพเยาวชนและประชาชนในตำบลท่าอิบุญ (ขนมจีบ ซาลาเปา ขนมสอดไส้มะพร้าวอ่อน)

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์