งานวันแม่

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 อบต.ท่าอิบุญ ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561