โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลท่าอิบุญ

โครงการอบรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรตำบลท่าอิบุญ ในวันที่ 23 กรกฏาคม 2563 ณ วัดศรีสะอาดคงคาราม หมู่ที่ 7 ตำบลท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์