กิจกรรม หนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง

กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้สู่โลกกว้าง ตามโครงการ ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนอกสถานศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์หล่มศักดิ์และศูนย์การเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต สวนสาธารณะหนองแค อ.หล่มสัก