มอบเครื่องห่มกันหนาว สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ผู้ยากไร้หมู่ที่ 1 บ้านท่าอิบุญ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 นายอำเภอหล่มสัก นายก อบต.ท่าอิบุญ นายกกิ่งกาชาดอำเภอหล่มสัก พร้อมผู้นำชุมชน มอบเครื่องห่มกันหนาว สิ่งของอุปโภค บริโภค ให้ผู้ยากไร้หมู่ที่ 1 บ้านท่าอิบุญ