กิจกรรม "Big Cleaning Day"

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" พัฒนาศุนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในวันที่ 29 มกราคม 2564