โครงการ ศพด.ท่าอิบุญห่วงใยเด็กปฐมวัย ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัยกันเถอะ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท่าอิบุญได้มีการจัดโครงการ ศพด.ท่าอิบุญห่วงใยเด็กปฐมวัย ขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกนิรภัยกันเถอะ ในวันพุธที่10 มีนาคม 2564