องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนสัตว์ไว้ในปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 4-29 พฤษภาคม 2563