ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ มอบรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ จำนวน 3 คัน และปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้คนพิการ จำนวน 1 หลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยท่านนายกวัชรพงศ์ อารีย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ