จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีอุทกภัยในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX)

วันศุกร์ ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 10.30 น. จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดโครงการฝึกศูนย์บัญชาการณ์เหตุการณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรณีอุทกภัยในรูปแบบการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table Top Exercise : TTX) ผ่านระบบประชุมทางไกล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ได้เข้าร่วมในการฝึกซ้อมฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่เสี่ยงภัยตามสถานการณ์สมมุติ