อำเภอหล่มสัก นำโดยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, จนท.ยาเสพติด, สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.หล่มสัก บูรณาการร่วมกับ ตร.สภ.บ้านติ้ว, สสอ.หล่มสัก, ผรส. ฝ่ายปกครอง ต.ท่าอิบุญและเจ้าหน้างานป้องกันฯ อบต.ท่าอิบุญ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่ ม.5 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก ซึ่

วันที่ 1 เม.ย. 64 เวลา 16.00-18.00 อำเภอหล่มสัก นำโดยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง, จนท.ยาเสพติด, สมาชิก อส.ร้อย อส.อ.หล่มสัก บูรณาการร่วมกับ ตร.สภ.บ้านติ้ว, สสอ.หล่มสัก, ผรส. ฝ่ายปกครอง ต.ท่าอิบุญและเจ้าหน้างานป้องกันฯ อบต.ท่าอิบุญ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่ ม.5 ต.ท่าอิบุญ อ.หล่มสัก ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมาย การแพร่ระบาดยาเสพติดมาก โดย ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด กลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยงที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จำนวน 13 คน ไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด