งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำล้างโบสถ์วัดศรีจันทร์พัฒนาราม

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถบรรทุกน้ำล้างโบสถ์วัดศรีจันทร์พัฒนาราม เพื่อเตรียมงานทอดกฐินในวันอาทิตย์ที่ 14 พ.ย. 2564 ตามคำร้องขอเรียบร้อยแล้ว