กิจกรรมเข้าแถวประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565

วันที่ 7 มีนาคม 2565 ได้มีการจัดกิจกรรมเข้าแถวประจำเดือนมีนาคม ณ ลานหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ