ตรวจ ATK เตรียมความพร้อมสำหรับเปิดเรียน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีการตรวจ ATK เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ณ โดมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ