การตรวจ ATK เพื่อตรวจเชื้อ COVID-19 ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ได้มีการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ของของค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ จำนวน 44 คน ปลอดภัย ไม่พบเชื้อทั้งหมด 44 คน