วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์

วันพุธ ที่ 20 เมษายน 2565 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปี2565 ได้เชิญสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ ข้าราชการ และพนักงานทุกท่าน เวลา 13.00 น. ณ อาคารโดมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ