กิจกรรม "Big Cleaning Day" อบต.ท่าอิบุญ

หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ เข้าร่วมกิจกรรม "Big Cleaning Day ภายในองค์กร" ในวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น.