ส่งมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญได้ส่งมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการของตำบลท่าอิบุญ โดยท่านนายกชณชล ลาไชย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565