โครงการ"อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 2565" หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 6

โครงการ"อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน 2565" โดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ มีการให้ความรู้ แนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยเพิ่มโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และมีการบริการฉีดวัคซีนหมาและแมว และสอนทำน้ำยาล้างจานพร้อมกับแจกต้นไม้ต้นกล้าให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2565