โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 3 บ้านดงทิพย์