ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ร่วมกับ อบต.ท่าอิบุญ ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงผู้ประสบปัญหาทางสังคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ โดยนายชณชล ลาไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ มอบหมายให้นายเก่ง โขโลจวง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิบุญ และกองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่งต่อไป